ساعت و تاريخ

313هم قدم
سفارش تبلیغ
صبا

یاری وپاداش

 

Image result for â?«Û?ارÛ? کردÙ?â?¬â??

گاهی<<خداوند>>

می خواهد با<<دست تو>>

<<دست دیگر بندگانش>>

رابگیرد.وقتی <<دستی>>رابه

<<یاری می گیری بدان که>>

<<دست دیگرت>>

در دست خداوند است
ادامه مطلب

[ یکشنبه 97/10/30 ] [ 6:17 عصر ] [ سجادطیبی خرمی ]

آموزگار و روزگار

Related image

 


انسان دو معلم دارد:

آموزگارو روزگار


هر چه با شیرینی از اولی

نیاموزی.دومی با تلخی به تو

می آموزد. اولی به قیمت 

جانش.دومی به قیمت جانت.
ادامه مطلب

[ شنبه 97/10/29 ] [ 11:38 عصر ] [ سجادطیبی خرمی ]

اندرز

Image result for â?«Ø³Ù?Ú¯Ù?د بÙ? Ù?اÙ?ت Ú©Ù? تÙ? اراÙ? Ù?Ù?Û?â?¬â??


بچه ها را از خدا نترسانید

انسانها اگر از چیزی بترسند

نمی توانند آن را دوست داشته

باشند.....


اونارو از دوری با خدا بترسونید نه 

خود خدا...!
ادامه مطلب

[ شنبه 97/10/29 ] [ 11:31 عصر ] [ سجادطیبی خرمی ]

مشکی پوش فاطمه ام

Image result for â?«Ù?Ø´Ú©Û? Ù¾Ù?Ø´ Ù?اطÙ?Ù?â?¬â??

 

یا زهرا(س)


بایدلباس نوکری ام را به

تن کنم


حی علی العزای شما

میرسد به گوش
ادامه مطلب

[ شنبه 97/10/29 ] [ 11:26 عصر ] [ سجادطیبی خرمی ]

یا زهرا(س)

Image result for â?«Û?ازÙ?راâ?¬â??


اسم زهرا

اشک داردبی امان


اسم زهرا

فخرباشد بر جهان


اسم زهرا

جان دهدبر مرده ها


ذکر او درمان

کند افسرده ها


اسم زهرا اسم جمله 

مادر است
ادامه مطلب

[ شنبه 97/10/29 ] [ 11:22 عصر ] [ سجادطیبی خرمی ]
کد حباب کدموس فلش هدایت به بالا

هدایت به بالای صفحه

بزرگنمایی عسک gdl.rozblog.com